Kompleksowość
Nowoczesność
Bezpieczeństwo
Wsparcie placówek
W Grupie EDINA
Świadczymy kompleksowe usługi weterynaryjne Serce
Nasze lecznice są nowoczesne i wyspecjalizowane,
a my każdego dnia dbamy o najwyższy standard opieki Serce
Tworzymy grupę,
która dba o pracowników
i rozwój standardów
opieki nad zwierzętami
Rosnąca liczba
przychodni
weterynaryjnych

Zapewnienie
nowoczesnej,
kompleksowej
i łatwo dostępnej
opieki.

Pierwsza
grupa
weterynaryjna
w Polsce
Leczenie zwierząt,
tak, aby były zdrowe
i żyły jak najdłużej,

a ich opiekunowie byli
z nimi szczęśliwi

Łatwiejsze
prowadzenie
placówek,
skupienie
na leczeniu

Tutaj znajdziesz
nasze placówki Serce