O nasWspieramy rozwój lokalnych praktyk zachowując ich ducha, wartość marki oraz lojalność społeczności. Tworzymy  unikatowy model placówek, który zapewnia długoterminową stabilność, większe zasoby i nowe szanse.

 


Nasz cel

Celem EDINA jest stworzenie kompleksowego systemu opieki weterynaryjnej, będącego synonimem bezkompromisowej jakości usług, łatwej dostępności i gwarancji pozytywnych doznań związanych z procesem leczenia i opieką nad zwierzętami towarzyszącymi.
 Nasza wizja

Wspieramy rozwój placówek weterynaryjnych, zachowując ducha, markę i dziedzictwo pierwotnego biznesu. Wierzymy w wyjątkową opiekę weterynaryjną zapewnianą przez lokalne praktyki weterynaryjne zarządzane przez ich zespoły. Chcemy, aby wszystkie nasze placówki były miejscami, w których lekarze weterynarii, technicy, groomerzy i recepcjonistki mogą cieszyć się pracą.

Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy model zapewniający doskonałą opiekę, satysfakcję Klienta oraz pracowników, prowadzący do rozwoju zrównoważonych, rozwijających się firm w ich lokalnych społecznościach. Uważamy, że jest to unikalne podejście, które zapewnia długoterminową stabilność, większe zasoby i nowe szanse.

 


 

Nasze wartości

Nasze podstawowe zasady wspierają wszystko, co robimy. Wierzymy, że te elementy zapewnią rozwój i stwarzają warunki do dostarczania wyjątkowej opieki dla naszych pacjentów.