Ogłoszenia

31 stycznia 2022
Działając w oparciu o art. 500 § 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Edina Vetcare Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki Edina Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Edina Vetcare Sp. z o.o., Edina Vetcare Group Sp. z o.o., Edina 3 Sp. z o.o., Edina 4 Sp. z o.o., Edina 5 Sp. z o.o., Edina 6 Sp. z o.o., Edina 7 Sp. z o.o., Edina 8 Sp. z o.o., Edina 9 Sp. z o.o (Spółki Przejmowane) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.
 31 stycznia 2022
Działając w oparciu o art. 500 § 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Edina Vetcare Group Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki Edina Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Edina Vetcare Sp. z o.o., Edina Vetcare Group Sp. z o.o., Edina 3 Sp. z o.o., Edina 4 Sp. z o.o., Edina 5 Sp. z o.o., Edina 6 Sp. z o.o., Edina 7 Sp. z o.o., Edina 8 Sp. z o.o., Edina 9 Sp. z o.o (Spółki Przejmowane) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.
 31 stycznia 2022
Działając w oparciu o art. 500 § 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Edina 3 Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki Edina Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Edina Vetcare Sp. z o.o., Edina Vetcare Group Sp. z o.o., Edina 3 Sp. z o.o., Edina 4 Sp. z o.o., Edina 5 Sp. z o.o., Edina 6 Sp. z o.o., Edina 7 Sp. z o.o., Edina 8 Sp. z o.o., Edina 9 Sp. z o.o (Spółki Przejmowane) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.
 31 stycznia 2022
Działając w oparciu o art. 500 § 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Edina 4 Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki Edina Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Edina Vetcare Sp. z o.o., Edina Vetcare Group Sp. z o.o., Edina 3 Sp. z o.o., Edina 4 Sp. z o.o., Edina 5 Sp. z o.o., Edina 6 Sp. z o.o., Edina 7 Sp. z o.o., Edina 8 Sp. z o.o., Edina 9 Sp. z o.o (Spółki Przejmowane) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.
 31 stycznia 2022
Działając w oparciu o art. 500 § 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Edina 5 Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki Edina Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Edina Vetcare Sp. z o.o., Edina Vetcare Group Sp. z o.o., Edina 3 Sp. z o.o., Edina 4 Sp. z o.o., Edina 5 Sp. z o.o., Edina 6 Sp. z o.o., Edina 7 Sp. z o.o., Edina 8 Sp. z o.o., Edina 9 Sp. z o.o (Spółki Przejmowane) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.
 31 stycznia 2022
Działając w oparciu o art. 500 § 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Edina 6 Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki Edina Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Edina Vetcare Sp. z o.o., Edina Vetcare Group Sp. z o.o., Edina 3 Sp. z o.o., Edina 4 Sp. z o.o., Edina 5 Sp. z o.o., Edina 6 Sp. z o.o., Edina 7 Sp. z o.o., Edina 8 Sp. z o.o., Edina 9 Sp. z o.o (Spółki Przejmowane) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.
 31 stycznia 2022
Działając w oparciu o art. 500 § 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Edina 7 Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki Edina Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Edina Vetcare Sp. z o.o., Edina Vetcare Group Sp. z o.o., Edina 3 Sp. z o.o., Edina 4 Sp. z o.o., Edina 5 Sp. z o.o., Edina 6 Sp. z o.o., Edina 7 Sp. z o.o., Edina 8 Sp. z o.o., Edina 9 Sp. z o.o (Spółki Przejmowane) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.
 31 stycznia 2022
Działając w oparciu o art. 500 § 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Edina 8 Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki Edina Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Edina Vetcare Sp. z o.o., Edina Vetcare Group Sp. z o.o., Edina 3 Sp. z o.o., Edina 4 Sp. z o.o., Edina 5 Sp. z o.o., Edina 6 Sp. z o.o., Edina 7 Sp. z o.o., Edina 8 Sp. z o.o., Edina 9 Sp. z o.o (Spółki Przejmowane) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.
 31 stycznia 2022
Działając w oparciu o art. 500 § 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Edina 9 Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki Edina Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Edina Vetcare Sp. z o.o., Edina Vetcare Group Sp. z o.o., Edina 3 Sp. z o.o., Edina 4 Sp. z o.o., Edina 5 Sp. z o.o., Edina 6 Sp. z o.o., Edina 7 Sp. z o.o., Edina 8 Sp. z o.o., Edina 9 Sp. z o.o (Spółki Przejmowane) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.