Polityka prywatności

Polityka prywatności EDINA Vetcare Group
W związku z obowiązywaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pragniemy poinformować się, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EDINA Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44C, KRS 0000822521, REGON 385331589, NIP 5252813107. Kapitał zakładowy: 826 173,00 zł.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz wymóg ich podania
W zależności od usług, z których Państwo skorzystają podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacja usług weterynaryjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przez okres do 5 lat od ostatniego świadczenia usługi);
  • finansowo – księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (przez okres 6 lat);
  • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie monitorowanych obiektów - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (przez okres do 90 dni);
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym przede wszystkim w celu obsługi Państwa zgłoszeń oraz obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). (przez okres do 6 lat).


Podanie danych w ramach poszczególnych procesów jest dobrowolne, ale niezbędne do ich prawidłowej realizacji, w tym do należytego wykonania umowy.

Przysługujące Państwu prawa
Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile realizacja takiego żądania nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty pośredniczące lub wspierające w czynnościach związanych z wykonaniem umowy np. dostawcy usług IT, kancelarii prawnych, firmom doradczym, podwykonawcy obsługującego komunikację z Klientem (np. Infolinia), firmom transportowym, ochrony mienia oraz właściwym organom bądź osobą trzecim w wypadku jeśli żądając ujawnienia takich informacji powołają się one na odpowiednią podstawę prawna oraz będzie to zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Kontakt
W sprawie uzyskania więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected] lub korespondencyjnie na ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa (z dopiskiem „EDINA Vetcare Group Inspektor Danych Osobowych”)