Współpraca

Dołącz do unikatowego modelu grupy weterynaryjnej łączącego zalety funkcjonowania w organizacji z zachowaniem lokalnego charakteru dostosowanego do potrzeb pacjentów i oczekiwań Klientów. Wspieramy rozwój lokalnych praktyk zachowując ich ducha, wartość marki oraz lojalność społeczności. Zapewniamy długoterminową stabilność, większe zasoby i nowe szanse.

Jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy? Porozmawiaj z nami!

Chcesz rozwijać swoją placówkę, ale ogranicza Cię kapitał potrzebny na remonty, wyposażenie, marketing?

Nie chcesz prowadzić biznesu, ale chcesz kontynuować pracę w praktyce na korzystnych warunkach?

Nie masz żadnego sukcesora, któremu mógłbyś w ciągu kilku najbliższych lat przekazać swoją praktykę?

Chcesz być specjalistą klinicznym i męczy Cię administracja i aspekty prowadzenia firmy?


Dlaczego warto dołączyć do EDINA?

Placówki w Grupie EDINA prężnie się rozwijają poprzez inwestycje w ludzi, infrastrukturę i centralne usługi wsparcia.
Placówki w Grupie EDINA zachowują swoją unikalną tożsamość, markę, działają pod tą samą nazwą i zachowują ten sam Zespół ludzi. Wszyscy członkowie Zespołu zachowują zatrudnienie na niepogorszonych warunkach.
Właściciele placówek są odciążeni w zakresie prowadzenia biznesu, co pozwala na skupieniu się na opiece nad pacjentem i rozwoju klinicznym.
Właściciele lecznic zachowują autonomię w swojej placówce, a wszystkie kluczowe decyzje kliniczne są podejmowane przez lekarzy weterynarii.
Zespół lecznicy staje się członkiem ogólnopolskiej sieci weterynaryjnej uzyskując możliwości uczenia się i wymiany doświadczeń i rozwoju klinicznego lub managerskiego.

Poznaj warunki współpracy

Nasz Zespół na podstawie rozmowy z właścicielami przygotuje rzetelną ofertę współpracy, dopasowaną indywidualnie dla każdego podmiotu. Złożenie oferty odbywa się bez zobowiązań i jest procesem poufnym dla obydwu stron. 

W procesie składania oferty bierzemy pod uwagę szereg czynników, w tym:

1.
Jakie jest doświadczenie rynkowe i jaki jest portfel dotychczasowych Klientów?
2.
W jaki sposób praktyka zwiększa swój zakres usług, wiedzę kliniczną i wyniki finansowe?
3.
Jaki jest standard lokalu, wyposażenia medycznego i towarzyszącej infrastruktury np. parking?
4.
Jakie są uwarunkowania i możliwości rozwoju biznesu na lokalnym rynku?
Zależy nam na pełnym zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji niezależnie od wybranej formy współpracy w oparciu
o proponowane korzyści oraz pozwalając na wszelkie potrzebne inwestycje.

Rynek weterynaryjnyNa całym świecie we wszystkich branżach gospodarki dokonują się przemiany w odpowiedzi na postępujący wzrost gospodarczy, powszechny dostęp do informacji, rozwój technologiczny oraz wzrost jakości życia. Zmiany te obejmują również rynek usług weterynaryjnych, które stawiają nowe wyzwania obecnej organizacji opieki weterynaryjnej.
 


Na całym świecie rośnie popularność zwierząt towarzyszących. Zgodnie z danymi raportu FEDIAF - The Pet Food Industry 2019 w Europie 80 mln gospodarstw domowych posiada co najmniej jedno zwierzę. Do najbardziej popularnych zwierząt towarzyszących należą psy i koty, gdzie Polska jest trzecim co do wielkości krajem w Unii Europejskiej pod względem populacji psów (7,6 mln) i piątym pod względem populacji kotów (6,4 mln).

Populacja zwierząt towarzyszących stale rośnie. Wiąże się to z zapotrzebowaniem na wysokiej jakości usługi weterynaryjne świadczone przez wyspecjalizowanych lekarzy weterynarii.

W ostatnich latach radykalnie zmieniło się podejście do zwierząt, które nazywane jest humanizacją. Właściciele traktują swoje zwierzęta jak integralną część rodziny. Przeprowadzone badania przez The Human Animal Bond Research Institute we współpracy z Cohen Research Group w 2016 potwierdza ten fakt, a na jego podstawie widzimy, że 80% właścicieli zwierząt domowych uważa się za rodziców swojego zwierzaka. W niektórych przypadkach zwierzęta domowe zastępują miejsce dzieci.Humanizacja powoduje zwiększone oczekiwania do opieki weterynaryjnej swoich podopiecznych. Zdrowie zwierząt domowych stawiane jest na równi ze zdrowiem ludzkim, przez co zwiększa się zapotrzebowanie na szerszą gamę produktów i usług. Stymuluje to zwiększony postęp medyczny w usługach weterynaryjnych. Na rynku dostępne są coraz bardziej złożone metody leczenia, następuje rozwój w zakresie specjalizacji zawodowej i zastosowania zaawansowanej diagnostyki. Coraz więcej poważnych chorób można łatwo wyleczyć, jeśli zapewniona zostanie odpowiednia opieka zapobiegawcza. Rosnąca świadomość spowodowała częstsze korzystanie z usług profilaktycznych, takich jak stomatologia i porady żywieniowe.

Przenoszenie zachowań z opieki zdrowotnej do opieki nad zwierzętami wymusza proces przemian w rynku opieki weterynaryjnej.
Duży wpływ na opiekę weterynaryjną mają również zmiany pokoleniowe. Wśród nowych pokoleń rośnie rola zwierząt domowych w ich codziennym życiu. Stawia to nowe oczekiwania w standardach opieki, przede wszystkim w standardach:


Na podstawie badania „What millennial pet owners want” przeprowadzonego przez American Animal Hospital Association dla Millenialsów szczególnie ważne są relacje osobiste. 81% oczekuje, aby lekarze weterynarii automatycznie identyfikowali swojego klienta zanim dojdzie do kontaktu. Najbardziej oczekiwane formy kontaktu z lekarzem weterynarii to wiadomości tekstowe w postaci email, sms lub wiadomości w aplikacji mobilnej (77% badanych) oraz kontakt telefoniczny w przypadku wizyt kontrolnych (44%). Najlepiej oceniane doświadczenia przez klientów nowego pokolenia to umawianie wizyt online (68% badanych), szybka, przyjazna pomoc przez telefon (66%) oraz wsparcie po godzinach (61%).
 
W celu osiągnięcia stawianych oczekiwań przez klientów konieczna jest wysoka automatyzacja procesów obsługi z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologii cyfrowych wymagających wysokich nakładów.


W krajach europejskich, widać wyraźny postęp w podejściu do zorganizowanej opieki weterynaryjnej.

Od początku lat dwutysięcznych widoczny jest trend w kierunku konsolidacji i tworzenia grup świadczących kompleksowe usługi weterynaryjne. Powstają coraz liczniejsze grupy zrzeszające praktyki weterynaryjne w poszczególnych krajach, jak również działające o zasięgu międzynarodowym.

Trend ten od 10 lat przybiera na sile. Najlepszym tego przykładem jest IVC Evidensia założona w 2011 r., która jak podaje w informacji prasowej, funkcjonuje w 11 europejskich krajach zatrudniając 19 tys. osób w 1.371 podmiotach weterynaryjnych. Innym przykładem jest Grupa CVS prowadząca 500 placówek, w których zatrudnia ponad 4,1 tys. lekarzy i pielęgniarek.  
W tym samym okresie powstała również AniCura, która dziś zarządza 300 placówkami, w których zatrudnia 6 tys. osób, w tym 2,2 tys. lekarzy weterynarii.

Proces konsolidacji zmienia oblicze opieki weterynaryjnej i stwarza różnorodne możliwości współpracy między placówkami: wymiany doświadczeń, integracji rynku usług oraz dodatkowe formy zatrudnienia lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego.
 
Rynek usług weterynaryjnych w Polsce należy do jednych z najbardziej rozdrobnionych w Europie. Na podstawie ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną na ponad 7,6 tys. funkcjonujących zakładów leczniczych, aż 72% prowadzonych jest w postaci gabinetów weterynaryjnych, w których opieka świadczona jest średnio przez 1,5 lekarza w jednym zakładzie.Jest to odwrócona proporcja organizacji opieki weterynaryjnej w Europie, gdzie zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Federation of Veterinarians of Europe tylko 23% praktyk weterynaryjnych to praktyki jednoosobowe, 30% prywatnych praktyk zatrudnia trzech, czterech lub pięciu pracowników, a pozostałe zatrudniają od kilkunastu do kilkudziesięciu lekarzy weterynarii.


Standard opieki weterynaryjnej w krajach Europy i w Polsce determinują równolegle grupy różnych czynników, choć w różnych krajach są one w różnym stopniu spełnione.Model organizacyjny opieki weterynaryjnej powszechnie przyjęty w Polsce opiera się na lekarzach weterynarii, którzy w jednej osobie muszą być lekarzami i przedsiębiorcami. Każdy zakład prowadzony jest przez lekarza, który odpowiada nie tylko za opiekę medyczną, ale również za marketing, sprzedaż oraz pełną administrację zakładu. Taka forma zarządzania zakładem leczniczym ogranicza swobodną wymianę doświadczeń – dzielenia się dobrymi praktykami, co eliminuje standaryzację opieki weterynaryjnej.

Rozdrobnienie wyklucza wiele inwestycji w poprawę jakości i technologii medycznych, dla których racjonalne ekonomicznie wykorzystanie dostępne jest dopiero dla kilku ściśle współpracujących ze sobą placówek. Do takich ograniczeń zalicza się przede wszystkim inwestycje w wysokospecjalistyczne urządzenia diagnostyczne, tworzenie miejsc dedykowanych specjalistycznym zabiegom oraz ośrodków rozwoju kadry weterynaryjnej. Każda z tych inwestycji wymaga wysokich nakładów finansowych, doświadczonej kadry medycznej oraz ścisłej współpracy z innymi zakładami leczniczymi.

 
Przewiduje się, że rynek polski w najbliższym czasie będzie podążał za globalnym trendami oraz rozwiązaniami wdrażanymi w Europie, tak więc w najbliższym czasie opieka weterynaryjna w Polsce będzie podlegała głębokiej transformacji.

Najczęściej zadawane pytania

Aby skontaktować się z EDINA w sprawie nawiązania współpracy, wypełnij formularz kontaktu na stronie internetowej i poproś o więcej informacji lub zadzwoń bezpośrednio do naszych przedstawicieli.
Od 60 do 90 dni po podpisaniu listu intencyjnego i klauzuli poufności.
Tak. Zależy nam, aby Właściciele podmiotów kontynuowali pracę w dotychczasowej placówce. Gwarantujemy stałe zatrudnienie przy nawiązaniu współpracy.
Tak. Naszym zamierzeniem jest zatrzymanie wszystkich obecnych pracowników.

Skontaktuj się z namiNapisz do nas:
e-mail: [email protected]

Zainteresowanych dołączeniem do Grupy EDINA zapraszamy do kontaktu: